pl

25.01.2022

Spawacze metodą 141

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych spawaczy. Specjaliści znajdują zatrudnienie w branży budowlanej i przemysłowej – elektrowniach, stoczniach, gazowniach oraz różnego rodzaju fabrykach spożywczych, chemicznych czy papierniczych. Do ich obowiązków należy m.in. spawanie konstrukcji stalowych, zbiorników, kadłubów statków w oparciu o obowiązujące normy bezpieczeństwa i procedury spawalnicze.

Dzięki temu wykonywane spoiwa są precyzyjne i wysokiej jakości, co przekłada się na bezpieczeństwo i trwałość powstałych elementów. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, poszukuje się fachowców o określonych kwalifikacjach, w tym spawaczy 141. Na czym polega metoda TIG (141)?

Spawanie metodą TIG – na czym polega?

Spawanie metodą TIG 141 to proces polegający na wytwarzaniu łuku elektrycznego przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego, np. helu lub argonu. W ten sposób powstają niezwykle trwałe, czyste spoiny, bez dodatku jakichkolwiek zanieczyszczeń, które praktycznie nie wymagają czyszczenia na końcowym etapie pracy.

Podczas spawania TIG, spawacz 141 nie musi stosować materiału dodatkowego, ponieważ zespalane ze sobą elementy można połączyć, przetapiając rowek spawalniczy. Cała procedura ma miejsce w otoczeniu gazu ochronnego podawanego z dyszy uchwytu, który jest obojętny chemicznie. Jest to niezwykle ważny czynnik, bez którego nie mogłoby dojść do spawania TIG. Gaz bowiem zabezpiecza spoinę i elektrodę przed utlenianiem.

Spawanie metodą TIG 141 – przebieg

Spawacz 141 zbliża elektrodę wolframową do spawanej powierzchni, wskutek czego pojawia się łuk elektryczny, który nie tylko roztapia dany element, lecz także w wyniku topienia doprowadza do stworzenia płynnego jeziorka spawalniczego obok uchwytu spoiwa. Następnie ciekły materiał twardnieje, tworząc wytrzymałe złącze.

Gaz ochronny podawany przez dyszę uchwytu w okolicy elektrody nietopliwej, schładza ją, jednocześnie zabezpieczając ciekły materiał i rozgrzany w wyniku spawania element przed kontaktem z gazami z atmosfery. Procedura może być przeprowadzana zarówno prądem stałym, jak i przemiennym.

Zastosowanie metody TIG

Spawacze 141 najczęściej stosują metodę TIG do spawania stali nierdzewnych oraz pozostałych stali wysokostopowych, a także takich materiałów, jak:

  • tytan,
  • miedź,
  • nikiel,
  • aluminium,
  • inne stopy.

Ponadto spawanie metodą TIG wykorzystywane jest w różnych gałęziach przemysłu, np. do spawania rur, rurociągów czy cienkich blach.

Spawanie metodą TIG 141 – zalety

Spawanie TIG 141 to jedna z najlepszych metod łączenia ze sobą elementów, ponieważ umożliwia wykonanie trwałych, bezpiecznych, czystych i wysokojakościowych spoiw. Podczas trwania procedury, ciekły materiał się nie rozpryskuje, co jest typowe dla innych technik spawania łukowego.

Ponadto spawacze mogą wykonywać usługę we wszystkim pozycjach, spawając prawie wszystkie metale i stopy o różnej grubości (od kilkumilimetrowych do nawet mających kilkaset metrów). W trakcie spawania TIG, specjaliści mają całkowitą kontrolę nad ilością ciepła, jeziorkiem spawalniczym czy materiałem dodatkowym.