pl

25.01.2022

Spawalnictwo w przemyśle okrętowym

Usługi spawalnicze są nieodzownym elementem największych gałęzi przemysłu, w tym także branży ukierunkowanej na spawalnictwo okrętowe. W pracy spawacza główną rolę odgrywa dokładność, precyzja i kontrola nad jakością wykonywanych spoiw w oparciu o obowiązujące normy bezpieczeństwa. Dzięki temu przebieg całej procedury przebiega sprawnie i skutecznie. Wraz z rozwojem technologicznym, przemysł stoczniowy zaczął się prężniej rozwijać, zatrudniając coraz więcej pracowników. Jak wygląda spawalnictwo okrętowe?

Spawanie – na czym polega?

Spawanie polega na łączeniu ze sobą określonych elementów za pomocą spoiny. Uzyskany w ten sposób efekt jest trwały i całkowicie bezpieczny, dzięki czemu bez obaw można użytkować powstałe w trakcie procedury elementy.

Spawanie jest doskonałą alternatywą dla innych metod, m.in. klejenia metalu czy połączeń śrubowych. Bardzo często stanowiąc jedyną technikę, która umożliwia trwałe zespolenie konstrukcji.

Spawalnictwo w przemyśle okrętowym – jak wygląda?

Przemysł okrętowy opiera się nie tylko na budowie statków, lecz także na ich naprawie, przebudowie oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne elementy konstrukcji jednostek pływających wytwarza się w specjalnych zakładach, w samej stoczni natomiast dokonuje się montażu dostarczonych części. Zwykle na miejscu powstaje jedynie sam kadłub. Statek budowany jest początkowo na lądzie (w doku bądź pochylni).

Dopiero po otrzymaniu szczelnej sekcji, zostaje on wprowadzony na wodę.W stoczniach powstają statki wycieczkowe, transportowe oraz okręty wojenne. Nic więc dziwnego, że w przemyśle okrętowym ogromną rolę odgrywa bezpieczeństwo. Oznacza to, że każdy budowany element musi spełniać określone wymogi po to, by w trakcie użytkowania odznaczać się trwałością i odpornością.

Spawanie w stoczni

Krajowe i międzynarodowe przepisy jasno określają wymogi dotyczące budowy statków, dlatego sam proces spawania musi być przeprowadzony w oparciu o określone normy i przy jednoczesnym zachowaniu konkretnych procedur spawalniczych. Wszystko po to, by jednostka pływająca nie stanowiła zagrożenia podczas użytkowania na morzach i oceanach.

Podczas łączenia elementów wykorzystuje się metodę ręczną bądź automatyczną. Zespala się ze sobą, takie części, jak:

  • kadłubowe,
  • brzegi statku – duże elementy konstrukcyjne, które wymagają trwałego i odpornego na czynniki zewnętrzne i mechaniczne spawu,
  • niewielkie elementy, które muszą być ze sobą połączone w bardzo precyzyjny sposób.

Płaskie, duże części na etapie prefabrykacji spawane są przy użyciu zautomatyzowanych systemów. Robotyzacja procesu minimalizuje koszty produkcji i czas potrzebny do zbudowania konstrukcji. Zmniejsza również ryzyko błędów spawalniczych.

Niezbędne uprawnienia spawalnicze

Przemysł okrętowy jest ściśle związany ze specjalnymi wymogami. Dotyczy to nie tylko samego procesu spawania, lecz także osób, które zajmują się tą specjalizacją. Oznacza to, że spawacze muszą posiadać określone uprawnienia.

Aby uzyskać certyfikat, należy odbyć szkolenie oraz zaliczyć teoretyczny i praktyczny egzamin kwalifikacyjny, który jest przeprowadzany przez Polski Rejestr Statków.