pl

30.07.2021

Uprawnienia spawalnicze – Rodzaje

Profesjonalni spawacze zajmują się spawaniem elementów urządzeń i konstrukcji stalowych, metalowych, czy aluminiowych w miejscu złączenia dwóch materiałów lub z dodatkiem odpowiednio dobranego spoiwa. Istnieje wiele różnych metod spawania, a żeby korzystać z każdej z nich, należy posiadać stosowne uprawnienia spawalnicze. Dowiedz się, jakie wyróżniamy uprawnienia w tej dziedzinie.

Rodzaje uprawnień

Wśród uprawnień spawalniczych wyróżniamy różne metody spawania, wraz z przypisanymi im numerami. Żeby korzystać z określonej metody, należy posiadać na nią uprawnienia, potwierdzone uzyskanym certyfikatem. Wśród rodzajów metod spawania i uprawnień wyróżniamy:

 • spawanie plazmowe (15),
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną (111),
 • spawanie drutem elektrodowym proszkowym samoosłonowym (114),
 • spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym litym (121),
 • spawanie łukiem krytym elektrodą taśmową (122),
 • spawanie łukiem krytym drutem proszkowym (125),
 • spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) drutem litym (131),
 • spawanie metodą MIG drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym (132),
 • spawanie metodą MIG drutem proszkowym metalicznym (133),
 • spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) z drutem elektrodowym litym (135),
 • spawanie metodą MAG drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym (136),
 • spawanie metodą MAG drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym (138),
 • spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) z dodatkiem drutu/pręta litego (141),
 • spawanie metodą TIG bez dodatku stopiwa (142),
 • spawanie metodą TIG z zastosowaniem drutu proszkowego (143),
 • spawanie metodą TIG w osłonie gazu redukcyjnego z dodatkiem drutu/pręta litego (145),
 • spawanie metodą TIG w osłonie gazu redukcyjnego z dodatkiem drutu proszkowego (146),
 • spawanie metodą TIG w osłonie gazu aktywnego (TAG) (147),
 • spawanie metodą TIG w osłonie gazu redukcyjnego z dodatkiem drutu/pręta litego (311)[1]

Rodzaje materiałów spawalniczych

W przypadku każdej z wyżej wymienionych metod można korzystać z różnych materiałów podstawowych i dodatkowych, w których zakresie również uzyskuje się uprawnienia. Uprawnienia do spawania konkretnych materiałów otrzymuje się z następujących ich rodzajów:

 • Stal
 • Aluminium i stopy aluminium
 • Miedź i stopy miedzi
 • Nikiel i stopy niklu
 • Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu
 • Tworzywa sztuczne termoplastyczne
 • Żeliwo

Najpopularniejsze metody spawalnicze

Wśród najpopularniejszych metod spawalniczych można wskazać spawanie za pomocą metod MIG 135, MAG 136 i TIG 141. Często spotykane jest również spawanie łukowe elektrodą otuloną 111. Spawanie MIG i MAG to metody pracy w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Są to dosyć uniwersalne metody, które można szeroko stosować przy odpowiednim dopasowaniu wykorzystywanych materiałów. Wśród ich zalet wymienia się stosunkowo dużą wydajność i dobrą jakość spoin.

Metoda TIG i spawanie elektrodami otulonymi

Metodą TIG również spawamy w osłonie gazów obojętnych. Wykorzystuje się ją najczęściej w pracy ze stalą, aluminium i jego stopami, czy metalami niezależnymi. TIG gwarantuje najwyższą jakość połączeń ze wszystkich metod, jednak jest stosunkowo mało wydajne w przypadku spawania ręcznego. Metodę spawania elektrodami otulonymi uznaje się za dosyć uniwersalną. Nie wymaga ona zastosowania bardzo skomplikowanego sprzętu. Spawa się nią sprawnie i można wykorzystywać ją w opracowywaniu takich materiałów jak różne rodzaje stali, czy stopów glinu, miedzi i niklu.

Spawacze BJB Services

Jeśli poszukujesz profesjonalnych spawaczy, pracujących na metodach najbardziej odpowiadających profilowi Twojej działalności, skontaktuj się z BJB Services. Zajmujemy się montażem i spawaniem stali i aluminium w konstrukcjach offshore, stalowych, rurociągach, czy kadłubach statków. Wykonujemy usługi dla wielu gałęzi przemysłu. Realizujemy je w sposób kompleksowy, obejmujący całe zlecenie lub dostarczając pracowników najbardziej odpowiadających potrzebom klienta.

 

[1] Informacja o zawodzie – Spawacz 721204, Projekt Infodoradca+, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2018